Gwarancja Turbosprężarek

Gwarancja Turbosprężarek

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne w okresie 1ROKU od daty zakupu.

W przypadku TAXI gwarancja obejmuje okres 6 miesięcy.

W razie stwierdzenia wad, nabywcy przysługuje prawo NAPRAWY lub WYMIANY TURBOSPRĘŻARKI

Do wymiany zakupionej turbosprężarki upoważniony jest tylko punkt, w którym została ona zakupiona.

Gwarancja jest ważna wraz z dokumentem zakupu(kopią). Naprawa lub wymiana gwarancyjna będzie rozpatrzona w okresie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W szczególnych wypadkach może się przedłużyć do 1 miesiąca (jeśli będzie chwilowo niedostępny zestaw naprawczy).

Gwarancja nie obejmuje:

  • turbosprężarek zakupionych poza oficjalną siecią sprzedaży (potwierdzenie stęplem sprzedawcy)
  • turbosprężarek uszkodzonych w wyniku błędnego montażu
  • turbosprężarek uszkodzonych w wyniku wadliwego układu smarowania silnika
  • turbosprężarek uszkodzonych w wyniku wypadku
  • turbosprężarek uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania pojazdu
  • turbosprężarek uszkodzonych na skutek przedwczesnego zużycia spowodowanego ponownym wykorzystaniem uszkodzonych elementów montażu
  • turbosprężarek uszkodzonych podczas jazdy rajdowej, wyczynowej lub wyścigowej

Gwarancja obejmuje:

  • Naprawa gwarancyjna obejmuje wymianę uszkodzonych elementów turbosprężarki, a w przypadku niemożliwości naprawy tylko i wyłącznie wymianę na inną turbosprężarkę (nie ma możliwości zwrotu gotówki za turbosprężarkę)

Naprawa gwarancyjna nie przedłuża okresu gwarancji